Opštinsko veće se saglasilo sa strategijom socijalne politike

Opštinsko veće usvojilo je na današnjoj sednici Strategiju socijalne politike od 2013. do 2018. godine, izrađenu u Agenciji za razvoj opštine.

Na dnevnom redu 15.sednice bili su i programi uređenja javnih, zelenih i parkovskih površina, kao i prostora ispred škola, obdaništa i Zdravstvenog centra. Razmatran je predlog sporazuma o učlanjenju opštine Knjaževac u udruženje ''Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj''. Većnici su se bavili i Statutom Javnog preduzeća ''Banjica'', kao i zahtevom Direkcije za razvoj,urbanizam i izgradnju u vezi sa javnom nabavkom nadkrivanja bazena.