Opštinsko veće o poljoprivredi

Sistemsku podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje do sada je iskoristilo 1850 proiizvođača, rečeno je na sednici Opštinskog veća, tokom diskusije o radu Fonda za razvoj poljoprivrede u 2016. godini.

Subvencije opštine odnosile su se na stočarsku proizvodnju, voćarstvo, pčelarstvo, nabavku mehanizacije, podsetio je Saša Petrović iz Odeljenja za privredu i društvene delatnosti.

''Subvencionisano je 467 grla u govedarstvu, podeljeno je 790 grla ovaca i koza, formirana je reproduktivna farma sa 80 visokokvalitetnih ovaca rase Vitenberg. U voćarstvu je podeljeno 800 hiljada sadnica i omogućeno podizanje hiljadu hektara novih zasada pod voćem.''

Većnici su konstatovali da je u prethodnom periodu urađen dobar posao, te da je količina sredstava, koja se svake godine izdvaja za podršku agraru veća nego u svim opštinama u okruženju. Predsednik opštine Milan Đokić kazao je da će u ovoj i narednoj godini mere podrške ići ka podsticanju poljoprivrednika da se ovom proizvodnjom bave na ekonomski isplativiji način.

''Mere, koje ćemo preduzeti u narednoj godini, su mere koje će dovesti do toga da naši ljudi počnu da se na profitabilniji način bave proizvodnjom, da sirovinu pretvore u gotov proizvod''

Na 24. sednici Veća usvojeni su informacija o stanju bezbednosti i izveštaj o radu Pravobranilaštva, kao i zahtevi građana za nadoknadu štete od od ujeda pasa lutalica.