Opštinsko veće o bezbednosti u školama

Na sednici Opštinskog veća razmatrana je bezbednost učenika u knjaževačkim osnovnim i srednjim školama; obrazovnim ustanovama naloženo je da izvrše procenu rizika, dostave izveštaj i iskažu finansijske potrebe u cilju smanjenja i otklanjanja rizika.

 

U diskusiji o bezbednosti učenika u obrazovnim ustanovama učestvovali su svi direktori knjaževačkih osnovnih i srednjih škola. Žarko Cvetković, direktor Knjaževačke gimnazije, ukazao je na neophodnost uklanjanja skejt parka iz dvorišta te škole. Perica Pejčić, direktor OŠ Kaplar, smatra da je neophodno zabraniti parkiranje motornih vozila u dvorištu škole. Ljiljana Žikić, direktorka Tehničke škole, podsetila je da je pred početak školske godine održan sastanak na ovu temu u Policiji, kao i da je škola odgovorna za bezbednost učenika i zaposlenih, a da 15 minuta po završetku nastave svi moraju da napuste školu i dvorište. Dragana Ljubisavljević, direktorka OŠ Vuk Karadžić ukazala je na problem nedovoljne osvetljenosti ulica oko škole, dok je, prema rečima Martine Milošević, direktorke Muzičke škole, jedan od najvećih problema te ustanove nedovoljno dobro regulisan saobraćaj na raskrsnici gde se škola nalazi.

Članovi Opštinskog veća usvojili su zaključke: 

- predlaže se školama i Predškolskoj ustanovi na području opštine da pojačaju aktivnosti na preduzimanju mera u cilju maksimalne bezbednosti učenika i zaposlenih, u saradnji sa nadležnim organima i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

- nalaže se svim školama i Predškolskoj ustanovi da u roku od 10 dana od dana prijema zaključka izvrše procenu rizika u saradnji sa stručnim licima i da nakon utvrdjenog činjeničnog stanja dostave izveštaj i iskažu finansijske potrebe radi obezbedjivanja finansijskih sredstava iz budžeta Opštine u cilju smanjenja i otklanjanja eventualnih rizika.

Ocenjeno je da su osnovne i srednje škole, Muzička škola i škola Mladost spremno dočekale početak nove školske godine, a da su u prethodnoj školskoj godini realizovani svi predvidjeni programi i postignuti odlični rezultati.

Na sednici je razmatran i usvojen rebalans opštinskog budžeta za 2014. godinu. Rebalans je projektovao 30 miliona dinara manji prihod od prvobitno planiranog. "Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je opština Knjaževac jedna od retkih u Srbiji koja je potpuno nezadužena opština, sve svoje finansijske obaveze ispunjavamo na vreme i potpuno smo finansijski likvidni", rekao je Milan Djokić, predsednik opštine.

Naredna sednica Opštinskog veća zakazana je već za petak, 10. oktobar, kada će zasedati i opštinski Savet za bezbednost.