Opštinsko veće - 12. sednica

Na dnevnom redu sednice bilo je više tema vezanih za JP Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju; usvojen Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine.

 

 

Na početku današnje sednice članovi Opštinskog veća usvojili su Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština. Takođe, usvojen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine za 2016. godinu. Više tačaka dnevnog reda odnosilo se na Preduzeće za razvoj urbanizam i izgradnju. Mladen Radosavljević, direktor Preduzeća, obrazložio je cenovnik usluga, kao i potrebu za Programom subvencionisanja Preduzeća za decembar ove godine, a govorio je i o izmenama u Programu rada.

“Program je baziran na osnovu programa koji je i do sada postojao u direkciji, jer smo kao indirektni korisnici morali da budemo prikazani do 30. novembra. Ovde su rasčlanjeni svi poslovi koje mi radimo, prikazano je šta je to što je plaćeno do 30.11. kao i šta je ono što se prenosi u budžet opštine za decembar”, rekao je, pored ostalog, Mladen Radosavljević.

Do kraja sednice članovi Opštinskog veća usvojili su i Nacrt programa zaštite životne sredine opštine Knjaževac za period 2016-2020. godina, Predlog odluke o određivanju zona na teritoriji opštine Knjaževac, kao i Predlog odluke o Opštinskoj upravi.