Opštinski oglasi o zakupu

Opštinski oglasi o zakupu

Oglašeno je više lokacija za postavljanje montažnih garaža i kioska, kao i poslovni prostor u Knjaževcu, Kalni, Minićevu, Belom Potoku i Štrpcu.

Opštinsko veće rapisalo je oglas radi davanja u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim i ostalim površinama javnim nadmetanjem. U zakup se daje više lokacija za montažne garaže i kioske, pisane prijave podnose se do 17. juna, a javno nadmetanje održava se 19. juna od 10 časova u prostorijama Skupštine opštine. 

Opštinsko veće takođe je raspisalo i oglas o davanju u zakup poslovnog prostora javnim nadmetanjem. Reč je o prodavnicama, odnosno kancelarijama, kao i magacinskom prostoru na ukupno 12 lokacija u Knjaževcu, Kalni, Minićevu, Belom Potoku i Štrpcu. Prijave se podnose do 17. juna, a javno nadmetanje održava se 22. juna  od 10 časova u zgradi Skupštine opštine. 

Detaljnije odredbe zakupa za oba oglasa objavljene su na sajtu opštine, na oglasnoj tabli, a mogu se dobiti i putem telefona 731-613, lokal 132.