Opštinska pomoć učenicima i studentima

Opštinska pomoć učenicima i studentima

Objavljen Konkurs za dodelu novčane pomoći učenicima i studentima i učenicima i studentima deficitarnih zanimanja.

 

Komisija za dodelu novčane pomoći talentovanim učenicima i studentima i učenicima i studentima deficitarnih zanimanja za opštinu Knjaževac objavila je konkurs za dodelu pomoći za školsku 2014/2015. godinu.

Predvidjeno je da se novčano pomogne ukupno 50 korisnika - 45 studenata i 5 učenika. Visina mesečne novčane pomoći za studente je 5.000, a za učenike 2.500 dinara. Studenti i učenici koji žele da konkurišu za opštinsku pomoć prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu da podnesu Komisiji najkasnije do 22. novembra ove godine.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti u Skupštini opštine ili na zvaničnom opštinskom sajtu www.knjazevac.rs. Konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde.