Opština prodaje gradjevinsko zemljište

Opština prodaje gradjevinsko zemljište

Putem javnog nadmetanja prodaje se parcela u Ulici Spasoja Milkića za izgradnju poslovnog objekta.

Opštinsko veće raspisalo je oglas radi otudjenja gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac putem javnog nadmetanja za izgradnju poslovnog objekta u Knjaževcu. Reč je o gradjevinskoj parceli u Ulici Spasoja Milkića u Knjaževcu površine 46,88 ari. Početna cena je 2.292.184 dinara, a garantni iznos odredjen je u iznostu od 10% od početne cene i iznosi 229.218,40 dinara. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu pisane prijave na način određen ovim oglasom i uplate garantni iznos na račun budžeta opštine Knjaževac, broj 840-592804-17. Prijave se podnose najkasnije do 13. juna 2014. godine. Javno nadmetanje održava se 17. juna 2014. u sali Opštinskog veća u 10 časova. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 731-623, lokali 124 i 132.