Opština održala obećanje

Opština održala obećanje

U utorak, četvrtog juna, u 12,00 časova, u Ministarstvu finansija i privrede biće održan sastanak bivših radnika IMT-a, predstavnika ministarstva i najodgovornijih ljudi lokalne samouprave u Knjaževcu.

Kako je Knjaževacinfu portvrđeno u opštini, ovaj sastanak je ispunjenje obećanja, datog bivšim radncima IMT-a, tokom sastanka, organizovanog 27. maja.

Da podsetimo, metalci su od lokalne samouprave zahtevali da im omogući razgovor sa državnim institucijama, koje mogu da pomognu u rešavanju pitanja povezivanja radnog staža i isplate otpremnina.