Opština nadoknađuje troškove smeštaja u domu

Opština nadoknađuje troškove smeštaja u domu

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti opštine Knjaževac raspisalo je konkurs za ostvarivanje prava na naknadu troškova smeštaja i ishrane u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu.

Opština Knjaževac nadoknadiće ove troškove za ukupno 40 učenika. Visina naknade troškova iznosi 3.900 dinara za septembar, a za period od prvog oktobra do kraja školske godine je 5. 358 dinara  mesečno za devet meseci. Prijave se podnose do 21. oktobra, a rang lista biće utvrđena na osnovu uspeha u prethodnom školovanju i socijalno – ekonomskog statusa porodice. Detalji konkursa mogu se videti na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac : www.knjazevac.rs.