Opština Knjaževac u projektu „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“

Opština Knjaževac u projektu „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“

U okviru Projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ juče je u prostorijama opštine Knjaževac održan prvi sastanak Jedinice za implementaciju Projekta i predstavnika opštine.

 

Kroz realizaciju projekta uspostaviće se Nacionalni registar investicionih mapa i to u prvoj fazi projekta u jedanaest odabranih pilot lokalnih samouprava (Arilje, Bor, Valjevo, Vranje, Knjaževac, Ćuprija, Sombor, Čačak, Požarevac, Zrenjanin i Pirot), dok će se kasnije model primenjivati na teritoriji cele Srbije. Nakon uspostavljanja Nacionalnog registra investicionih mapa, potencijalni investitori će putem aplikacije moći da komuniciraju sa lokalnom samoupravom i da na brz, jednostavan i inovativan način dođu do lokacije kao i svih važnih informacija vezanih za lokaciju na kojoj žele da investiraju (površina, lokacijski uslovi, opremljenost, namena, postojeća infrastruktura...). Na ovaj način će se podstaći nova ulaganja i izgradnja.

Projekat realizuju Republički geodetski zavod, švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i švedska Agencija za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet. U Projektu učestvuje i pomenutih jedanaest pilot jedinica lokalnih samouprava među kojima je i opština Knjaževac.