Opština Knjaževac u projektu reforme lokalnih finansija

Opština Knjaževac u projektu reforme lokalnih finansija

Tri godine nakon prvog izveštaja, kroz projekat RELOF, ovih dana se vrše pripreme za ponovno sprovođenje PEFA merenja u Knjaževcu.

U sredu, 30. maja, predstavnici opštinske uprave Knjaževac učestvovali su  na radionici „Metodologija za procenu javnih rashoda i  finansijske odgovornosti (skraćeno PEFA, od Public Finance and Financial Accountability) u lokalnim samoupravama u Srbiji“. Radionica je održana u okviru projekta Reforma lokalnih finansija - RELOF čija je prva faza otpočela maja 2016, a završava se decembra ove godine.

Tokom 2015. izvršena je procena javnih rashoda i finansijske odgovornosti po PEFA metodologiji u Vranju, Osečini, Knjaževcu, Užicu, Paraćinu i Sremskoj Mitrovici. Ovi gradovi i opštine postali su pioniri primene PEFA metodologije na lokalnom nivou. Izveštaji koji su tada nastali, poslužili su kao osnova za planiranje aktivnosti u okviru RELOF projekta, sa ciljem da gradovi i opštine partneri unapređuju stanje sopstvenih lokalnih finansija, učeći jedni od drugih i dobijajući tehnički podršku projekta.
 
Nakon tri godine, ponovo se  sprovodi procena stanja, korišćenjem PEFA metodologije. Radionica, održana 30. maja, namenjena je RELOF lokalnim samoupravama, rukovodstvu, načelnicima budžetskih odeljenja, kao i službenicima koji su zaduženi za sprovođenje PEFA merenja. Njima  je predstavljena PEFA metodologija za procenu i izveštavanje o prednostima i nedostacima sistema javnih finansija korišćenjem kvantitavnih indikatora za merenje rezultata. Kroz diskusiju i praktične primere učesnici su sagledali performanse u okviru sopstvenih sistema javnih finansija, diskutovali o eventualnim izazovima i mogućnostima za njihovo prevazilaženje u sprovođenju PEFA metodologije u praksi.
 
Sem ponovnog sprovođenja PEFA merenja sa ciljem da se dobiju informacije o sadašnjem stanju i eventualnom napretku, tokom maja i juna, u gradovima i opštinama partnerima, biće sprovedena i interna evaluacija projekta. Rezultati oba merenja i analize, doprineće odluci o tome da li će projekat ući u drugu fazu, koja bi trebalo da traje još tri godine.
 
Projekat RELOF finansira švajcarski Državni sekretarijat za ekonomsku saradnju (SECO), a sprovodi ga irsko-srpski konzorcijum koji čine kompanija GDSI i Maksima konsulting.
 
Krajnji korisnici Projekta su građani Knjaževca, koji treba da imaju koristi od bolјe raspodele i veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i pobolјšanog pružanja usluga na lokalnom nivou.