Opština finansira eko projekte

Opština finansira eko projekte

Opština Knjaževac raspisala je konkurs za sufinansiranje ekoloških projekata udruženja građana.

Sufinansiraće se projekti koji se odnose na unapređenje i zaštitu životne sredine, jačanja svesti o značaju ekologije, kroz edukaciju i učešće većeg broja građana, uređenje zelenih površina u cilju razvoja eko turizma, podizanje šuma i šumskog zelenila, kao i uređenje grada sadnjom raznovrsnog zelenila. Ukupan iznos sredstava, koji će biti dodeljen na ovom konkursu je 1.100.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 21. jul. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 731 – 623, lokal 123. Kontakt osoba je Lastica Milivojević.