Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora

Opština Knjaževac raspisala je oglas o davanju u zakup poslovnog prostora javnim nadmetanjem.

Pisane prijave za javno nadmetanje podnose do 27. septembra opštini Knjaževac (Miloša Obilića 1) preko Uslužnog centra organa uprave, ili preporučeno poštom na adresu opštine.

Javno nadmetanje biće održano prvog oktobra u 11:00 časova u sobi broj 1 (sala Opštinskog veća).

Oglas je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac (www.knjazevac.rs) i na oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 011 731 623, lokal 124.