Oglas o prodaji nepokretnosti i otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Oglas o prodaji nepokretnosti i otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 24. novembra 2020. godine, objavilo je oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Knjaževac, kao i oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja za izgradnju poslovnog ili poslovno-stambenog objekta.

Razgledanje predmetne nepokretnosti može se izvršiti svake srede za vreme trajanja Oglasa od 10 do 12 sati, uz obaveznu prijavu na telefon br. 019/731-623 lokal 124. Uvid u dokumetaciju (akti o vlasništvu) može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji br. 49, u prostorijama opštine Knjaževac, ul. Miloša Obilića br. 1.

Javno nadmetanje će se održati dana 29.12.2020. godine u prostorijama opštine Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1, soba broj 1 (sala Opštinskog veća) u 12 sati. Postupak javnog nadmetanja je javan i mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Takođe, objavljen je i oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja za izgradnju poslovnog ili poslovno-stambenog objekta, u skladu sa Planom generalne regulacije Knjaževca. Prijave za javno nadmetanje se podnose u periodu od 26.11. 2020. do 25. 12. 2020. godine. Javno nadmetanje će se održati dana 29.12.2020. godine u prostorijama opštine Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1, soba broj 1 (sala Opštinskog veća) u 10 sati.

Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/731-623, lokal 124, kao i na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac.