Održana sednica Opštinskog veća

Zimska služba, sistematizacija radnih mesta i benzinska pumpa u Kalni – neke su od tema razmatranih na sednici.

Članovi Opštinskog veća, na sednici održanoj 1. novembra, razmatrali su petnaestak tačaka dnevnog reda medju kojima se, po aktuelnosti i značaju, izdvajaju Plan zimske službe za 2013/2014. godinu, Pravilnik o unutrašnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave i Predlog odluke o prihvatanju na korišćenje Benzinske stanice u Kalni do NIS-a Novi Sad.