Održana javna rasprava o porezu i taksama

U opštini je danas održana javna rasprava o izmenama i dopunama odluka kojima se regulišu administrativne i komunalne takse, kao i stopa poreza na imovinu.

Preduzeća čiji godišnji prihod ne prelazi 50 miliona dinara oslobođena su firmarina. Udruženje privatnih preduzetnika predložilo je da se lokalne komunalne takse umanje privrednicima koji otežano posluju, kao i društveno odgovornim privrednicima, koji se bave humanitarnim radom, sa čime se nije saglasilo Opštinsko veće.