Održana 38. po redu sednica Skupštine opštine Knjaževac

Danas je u prostorijama Doma kulture održana 38. po redu sednica Skupštine Opštine Knjaževac.

 

Danas je u prostorijama Doma kulture održana 38. po redu sednica Skupštine Opštine Knjaževac.

Jedna od tačaka o kojoj se razmatralo bila je vezana za rad „Preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“.

Direktor Mladen Radosavljević je rekao : „Vi znate da direkcija 2011. godine izradila odnosno naručila izrađenje projekta izgradnje hotela sa zatvorenim bazenom u okviru kompleksa na Banjici odnosno pored bazena. Uz sav ovaj sadržaj, sećate se , i mini akva park i veliki, i uz pomoć NIPA 2012. godine je realizovan. I obzirom na to da se ukazala mogućnost da se taj projekat izvede već koliko u narednoj godini potrebno je bilo da se govori i da se izradi jedan projekat za izvođenje koji je u skladu sa novim zakonom i da se inovira u skladu ne samo sa zakonom već i sa stvarima odnosno savremenim materijalima i tehnologijama koje su se sada promenile“. 

Pitanje koje je bilo upućeno direktoru Mladenu Radosavljeviću od strane odbornika Darka Petrovića bilo je : „Šta je sa vrtićem? Da li tu ima neke izmene? Pošto je trebalo 1. septembra da bude završena nadogradnja. Šta se dešava sa tim izvođačem?“

Direktor Mladen Radosavljević odgovorio je : „ Ovo je jedan od objekata koji nam najviše muke uzima zadnjih godinu dana na realizaciji. Mislim da to u direkciji, odnosno u našem preduzeću do sada nije bilo jeste upravo obdanište. Ja moram da vam kažem da ćemo danas verovatno imati neki predlog šta da se radi“. 

Još jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu bila i je i rebalans budžeta. 

Predsednik opštine, Milan Đokić rekao je „ Ja sam zadovoljstvom mogu da konstatujem, da upoznam odbornike u Knjaževačku javnost da je razlog za usvajanje ovog rebalansa za donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu potreban da se evidentira dodatni transfer od čak 90 miliona dinara koju smo dobili zaključkom Vlade Republike Srbije iz tekuće budžetske rezerve, iz republičkog budžeta i to je najveći nenamenski transfer koji je opština Knjaževac ikada dobila u ovakvom jednom iznosu. Ovaj transfer je neophodno raspodeliti na propriacije za koje smo sredstva i dobili i za koje ćemo na korist i strateški razvoj Knjaževca ta sredstva i raspodeliti“.

Ostale tačke dnevnog reda Skupštine bile se vezane za rad javnih preduzeća, ređivanja gradskog zemljišta opštine, načine finansiranja projekata, davanje u zakup poslovnog prostora opštine Knjaževac.

Sve tačke dnevnog reda izglasane su bez uzdržanih i glasova protiv.