Održana 14. sednica Opštinskog veća

Održana 14. sednica Opštinskog veća

Danas je održana 14. sednica Opštinskog veća.

 

Na dnevnom redu pred većnicima su se našli predlozi rešenja o utvrđivanju cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu, predlog rešenja o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu opštine Knjaževac. Većnici su odlučivati i o pojedinačnim zahtevima građana kao i o odobravanju sredstava za projekat „Novogodišnji eko sajam 2016“.