Održana 135. sednica Opštinskog veća

Danas je održana 135. sednica Opštinskog veća na kojoj je, između ostalog, usvojen predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za razvoj poljoprivrde opštine za 2016. godinu i rešenja o davanju novčane pomoći nezaposlenim majkama trećeg deteta.

 

Takođe, data je saglasnost na izveštaj o realizaciji programa poslovanja Direkcije za razvoj, Sportskog saveza, Turističke organizacije.

“Dobili smo saglasnost na rad i na taj način su se stekli uslovi za realizaciju programa. Sve ono što je predviđeno programom je podrška razvoju voćarstva, stočarstva i pčelarstva, kao i investicije u nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju”, kaže Dalibor Stanojević, predsednik UO Fonda za razvoj poljoprivrede.

Novina u radu opštinske uprave je dodela novčane pomoći nezaposlenim majkama trećeg deteta, kao jedna od mera borbe protiv bele kuge.

“Doneli smo odluku da po 20.000 dinara mesečno u naredna 24 meseca dobiju tri nezaposlene majke sa trećim detetom. Nadamo se da ćemo sa ovim malim podsticajem učiniti da se što više beba rađa na teritoriji opštine. To je jedan od načina  kako ćemo da se borimo sa negativnim natalitetom”, ističe Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac.

Na 135. sednici Opštinskog veća data je saglasnost  i na izveštaj o realizaciji programa poslovanja Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju , Sportskog saveza, Turističke organizacije.