Održana 124. sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac

Danas je održana 124. sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac u 11 časova. Najvažnije teme sednice bile su novi rebalans budžeta, dodela subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz budžeta, kao i zaključivanje ugovora sa dužnicima i javnim komunalnim preduzećima o priznanju duga i otplate istog.

Predsednik Opštine Milan Đokić rekao je : „Danas je bila sednica Opštinskog veća, bilo je više tačaka, ali ono šta bih ja izdvojio je usvajanje odluke o izmeni i dopuni budžetu. Danas smo i konkretizovali ono što smo najavljivali, bilansirana su sredstva koja smo dobili od Republike Srbije. Devedeset miliona dinara je raspodeljeno, 75 miliona za kupovinu fabrike ozubljenja, hale u okviru bivšeg IMT-a iz stečaja. Ostatak sredstava je raspodeljen jednim delom za isplate premija od 3 dinara višnjarima koju smo najavili, odmah nakon usvajanja ovog budžeta na sednici Skupštine Opštine će biti raspisan konkurs, javni poziv. Svi naši višnjari će za predati rod u 2019. godini dobiti po 3 dinara po kilogramu predatog roda od strane Opštine Knjaževac. Zatim ono što je jako važno, jedna tačka koja verujem tagira veliki broj naših građana je preporuka Opštinskog veća da komunalnim preduzećima predloži otpis kamate za dugovanja koja su nagomilana iz prethodnog perioda i tiče se računa za grejanje u gradskoj Toplani i računa za isporuku vode, odnošenja smeća i svega onog ostalog šta podrazumeva i šta spada pod komunalne usluge.“

Još neke od tema koje su se našle na dnevnom redu sednice bile su postavljanje rasvete u selu Kaličina, razmatranje rang lista zahteva za naknadu troškova smeštaja i ishrane u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu, razmatranje predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan o izmenama i dopunama Godišnjeg plana javnih nabavki Opštinske uprave Knjaževca za 2019. godinu.

Svi predlozi na ovoj sednici veća su jednoglasno izglasani.