Održana 104. sednica Veća

Održana 104. sednica Veća

Danas je održana 104. sednica Opštinskog veća.

 

Većnici su razmatrali predlog odluke o o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama Predškolske ustanove ''Bajka'', verifikaciju rešenja o davanju saglasnosti na program subvencionisanja JP Sportsko-turistički resursi, kao i predlog odluke o izmenama odluke o opštinskoj upravi. Na dnevnom redu bili su i program rada Fondacije za povećanje nataliteta, kao i predlog rešenja o imenovanju direktora Narodne biblioteke ''Njegoš''. . Razmatrana je i informacija o projektu komasacije u Vlaškom polju.

Usvojen je izveštaj o oceni projekata u oblasti javnog informisanja sa predlogom o dodeli sedstava, kao i predlog rešenja o dodeli sredstava iz budžeta opštine za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja.