Odbornik Aleksić : Pčelari su nemoćni

Na području knjaževačke opštine došlo je do masovnog trovanja pčela, obavestio je odbornike na Sednici Skupštine opštine dr Zvonimir Aleksić, odbornik i predsednik Udruženja pčelara ''Lipa''.

Aleksić je rekao da je trovanje zabeleženo u svim delovima opštine, a najviše u atarima Štipine, Valevca, Drenovca, Minićeva.

On je naglasio da su pčelari nemoćni, da fito sanitarni inspektor ne reaguje, a najveću korist imaju proizvođači sredstava za zaštitu bilja.