Odbornici usvojili rebalans budžeta

Sredstva opštinskog budžeta, prvobitno namenjena realizaciji usluga Centra za socijalni rad, preusmerena su na proširenje kapaciteta vrtića, odlučeno na sednici Skupštine opštine; imenovanje radnih tela skinuto sa dnevnog reda i odloženo za narednu sednicu.

Na početku sednice Gradimir Živković, direktor Veterinarske stanice Timovet i član Opštinskog veća informisao je odbornike o sprovođenju vakcinacije protiv nodularnog dermatitisa na području knjaževačke opštine.

“Dobro smo se organizovali i veoma ozbiljno shvatili situaciju, tako da je 28. juna vakcinacija počela čim su stigle prve doze vakcija i to najpre u gazdinstvima sa najvećim brojem grla. Zaključno sa jučerašnji danom vakcinisano je 2.079 goveda i očekujem da će ovaj posao biti završen do petka, odnosno nekoliko dana pre roka”, istakao je Gradimir Živković.

Polovina tačaka dnevnog reda današnje sednice odnosila se na imenovanje predsednika i članova radnih tela, odnosno saveta Skupštine opštine. Šef Odborničke grupe “Za Knjaževac zajedno” Dragan Mančić predložio je da te tačke budu skinute sa dnevnog reda s obzirom da nijedan od kandidata opozicije nije predložen za predsedavajućeg nijednog radnog tela, da nije bilo konsultacija oko toga, kao i da sam sastav radnih tela ne poštuje ono što definiše poslovnik o radu Skupštine.

“Potpuno svesni da predsednik Skupštine, kao nov na funkciji koju obavlja treba neku vrstu pomoći, očekivali smo poziv na konsultacije. Takav poziv je izostao, pa smo iskoristili ono što imamo kao zakonsku mogućnost - da zahtevamo da se ove tačke povuku sa dnevnog reda”, rekao je Dragan Mančić.

Predsednik opštine Milan Đokić kaže da, pored Poslovnika, postoji i opštinska Odluka o radnim telima u kojoj se ne ponavljaju odredbe iz Poslovnika. “I Poslovnik i Odluka doneti su 2009. godine, pa bih ja pitao onog ko je tada bio predsednik Skupštine kako je moguće da im ova dva dokumenta nisu usklađena? Želim da pohvalim aktuelnog predsednika Skupštine koji je i pre ovog predloga naložio stručnim službama da usklade sva dokumenta koja se tiču rada lokalnog parlamenta i jedna sa drugimi sa važećim zakonima”, dodao je Milan Đokić.

Ovo je više protokolarno nego suštinski značajno pitanje, smatra Darko Živković, šef odborničke grupe Socijalističke partije. “U Odluci piše da i građani i odbornici mogu biti članovi radnih tela, a u Pravilniku da broj građana ne može biti veći od broja odbornika u radnim telima i razmislite i sami da li te dve odredbe jedna drugu isključuju? Ja mislim da se međusobno ne isključuju, doduše to je moje tumačenje, koje je podjednako merodavno kao i tumačenje Milana Đokića, možda i malo više”, kaže Darko Živković.

Jednoglasnom odlukom odbornika imenovanje radnih tela odloženo je za narednu sednicu. Na dnevnom redu danas je bio Predlog odluke o Završnom računu budžeta opštine za 2015. godinu. Odbornici SPS-a nisu podržali ovaj predlog. “S obzirom da u ovom sazivu ima dosta odbornika koji prvi put obavljaju tu funkciju, a ima i nekih koje treba podsetiti, mi smo i u prethodnom periodu ukazivali na propuste prilikom donošenja Odluka o budžetu, ukazivali smo da budžet nije realan, kao i da su pojedini prihodi veštački tu stavljani, a bilo je jasno da se neće ostvariti. Sve su to razlozi zbog kojih nećemo podržati ovaj predlog”, rekao je Darko Živković, šef Odborničke grupe SPS-a.

I u ovim teškim uslovima, realizacija budžeta u opštini Knjaževac više je nego dobra, odgovorio je predsednik opštine. “Svrha budžeta nije statistika, svrha budžeta su poslovi koje preko tog budžeta treba uraditi za građane opštine u kojoj živimo. Sa ponosom mogu da kažem da je sve što je na početku 2015. planirano, tokom prethodne godine i urađeno, a da se uveliko realizuje i sve što smo planirali za ovu godinu”, naglasio je Milan Đokić.

Jedan od takvih poslova predviđen je rebalansom budžeta, usvojenim na današnjoj sednici. S obzirom na sredstva dobijena od Ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, opštinski novac namenjen dvema projektnim uslugama Centra za socijalni rad, preusmeren je u druge namene, za rešavanje problema nedovoljnog kapaciteta knjaževačke Predškolske ustanove. U vezi sa ovom temom, odbornik Vojkan Stanković predložio je da se razmotri mogućnost formiranja isturenog odeljenja Predškolske ustanove u Gornjoj Kamenici.

Lokalni parlament danas je doživeo i nekoliko kadrovskih promena - konstatovana je ostavka odbornice Aleksandre Jovanović, potvrđeni su mandati Vojkanu Stankoviću, Borki Vulić, Gordani Pešić, Miljanu Đorđeviću i Branislavu Josifoviću, koji je na samom kraju zasedanja, zajedno sa Markom Stojanovićem, podneo ostavku na odborničku funkciju.

Na sednici su, pored ostalog, usvojeni Opertativni plan odbrane od poplava za vode II reda, izmena i dopuna Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, kao i izmena Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine.