Odabrani eko projekti škola i udruženja

Odabrani eko projekti škola i udruženja

Opštinsko veće opštine Knjaževac donelo je odluku o finansiranju ekoloških projekata obrazovnih ustanova i udruženja građana.

 

Kada je reč o školama, Tehničkoj školi odobreno je 224.000 dinara za realizaciju projekta ''Put ka eko školi''.

Opština će sufinansirati i projekte udruženja građana, koji se odnose na unapređenja životne sredine.

Najviše novca – 613.150 dinara,  dobio je projekat Timočkog kluba ''Eko kampanja kreativne omladine''. Sa 176.222 dinara podržan je projekat ''Zdrava tvrđava'' Centra za kreativni razvoj, a sa 150.000 dinara projekat ''Razvijanje mehanizama za održivo upravljanje otpadom'' Centra za održivu budućnost ''Zelena zona''. Pokretu gorana odobreno je 90.000 dinara za edukaciju školske dece i omladine o značaju pošumljavanja, a Edukativnom centru 70.000 dinara za eko patrolu.

Ukupno, za projekte unapređenja životne sredine, opština Knjaževac izdvojiće 1.099.372 dinara.