Od danas: Šalterska aplikacija

Od danas: Šalterska aplikacija

Danas je na šalterima lokalnih poreskih administracija počela da  funkcioniše Šalterska aplikacija.

Ova aplikacija omogućava kreiranje elektronskog identiteta građana – eGrađanin, svima koji imaju validna biometrijska dokumenta i navršenih 16 godina života.

Bliže infomormacije svi zainteresovani mogu dobiti u Lokalnoj poreskoj administraciji opštine Knjaževac.