Očistite sneg !

Očistite sneg !

Komunalna inspekcija obaveštava građane i pravna lica da su obavezni da očiste sneg i led sa trotoara, ili dela ulice isped svog stambenog, ili poslovnog objekta, kako bi se obezbedilo bezbedno kretanje pešaka.

Komunalna inspekcija kontrolisaće kako se ova obaveza sprovodi, a za neočišćeni sneg i led, biće izrečena novčana kazna na licu mesta, ili pokrenut prekršajni postupak.