Objavljeni konkursi za imenovanje direktora javnih preduzeća

Objavljeni konkursi za imenovanje direktora javnih preduzeća

Skupština opštine Knjaževac objavila je konkurse za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća Toplana i Standard i javnih preduzeća Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju i Sportsko-turistički resursi Knjaževac.

Svi direktori biraju se na mandat od četiri godine, a rok za podnošenje prijava je 15 dana. Konkurs sprovodi Komisija za imenovanje koju je obrazovala Skupština opštine Knjaževac.

Javni konkurs za imenovanje direktora JKP Toplana Knjaževac 
(dokumentaciju preuzmite ovde)
 
Javni konkurs za imenovanje direktora JKP Standard Knjaževac 
(dokumentaciju preuzmite ovde)


Javni konkurs za imenovanje direktora JP Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac 
(dokumentaciju preuzmite ovde)

Javni konkurs za imenovanje direktora JP Sportsko turistički resursi Knjaževac 
(dokumentaciju preuzmite ovde)