Objavljen konkurs za sufinansiranje projekata udruženja

Objavljen konkurs za sufinansiranje projekata udruženja

Opština Knjaževac raspisala je javni konkurs za sufinansiranje pojekata udruženja iz budžeta opštine za 2019. godinu.

Za udruženja izdvojeno je ove godine 13 miliona dinara, a sredstava su namenjena udruženjima koja realizuju projekte vezane za unapređenje uslova za lokalni ekonomski razvoj, nove vidove turističke ponude, socijalnu i radnu inkluziju ranjivih grupa, unapređenje, zaštitu i promociju kulturnog nasleđa, unapređenje kulture i umetnosti, organizovanje volonterskog servisa, poboljšanje zdravstvenih uslova građana, zaštitu starih i osoba sa invaliditetom, kao i unapređenje razvoja informatičkog društva.

Rok za podnošenje prijava je 12. februar do 15:00 časova.

Konkurs je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac, gde se može preuzeti i konkursna dokumentacija (www.knjazevac.rs).