Obezbediti finansiranje u 2013.godini

U Knjaževcu je održan treći u nizu sastanaka Upravnog odbora projekta ''Podrška deci sa smetanjama u razvoju i njihovim porodicama''.

Sa učesnicima u klasteru, koji realizuje projekat, o dosadašnjim rezultatima razgovarali su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEF-a. Kako se čulo, najvažniji posao za naredni period biće obezbeđivanje novca u budžetima za finansiranje uspostavljenih usluga i nakon završetka projekta.