Obavezna zaštita u prodavnicama, zatvorena pijaca

Obavezna zaštita u prodavnicama, zatvorena pijaca

Usklađujući lokalne odluke i mere sa onim donetim na državnom nivou, opštinski Stručno-operativni tim usvojio je nove odluke koje se tiču sprečavanja širenja koronavirusa na teritorji knjaževačke opštine.

Radno vreme svih maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Knjaževac vikendom je  ograničeno najkasnije do 14 časova i 30 minuta.

Usvojen je i zaključak kojim se do daljeg zatvaraju zelena pijaca i pijaca za prodaju mlečnih proizvoda.

Stručno-operativni tim naložio je maloprodajnim objektima, javnim ustanovama, organizacijama i preduzećima da ispred svojih objekata postave dezobarijere.

Zaposleni u prodavnicama u obavezi su da nose ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice), kao i da vrše dezinfekciju rukohvata, prostora oko kase i korpi, najmanje na svakih sat vremena. Kupci su dužni da prilikom ulaska u maloprodajni objekat na sebi imaju zaštitu (masku i rukavice).