Obaveštenje za isplatu poreza

Obaveštenje za isplatu poreza

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava da je 14.novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za sve poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

 

Takođe, Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava poreske obveznike koji su u reprogramu, da  provere svoja dugovanja i izmire rate po reprogramu, u suprotnom izgubiće pravo na reprogramiranje poreskog duga i celo dugovanje smatraće se dospelim.