O turizmu ''za'' i ''protiv''

Da li je rad Turističke organizacije u protekloj godini ''bukvar'' i ''udžbenik'', ili se štošta može i zameriti, polemisalo se na poslednjem skupštinskom zasedanju pred letnju pauzu.

Izveštaj o radu TO Knjaževac bio je povod polemike, a prema rečima Bobana Markovića, vršioca dužnosti direktora, najveći problem u ovoj instituciji predstavljaju nasleđena dugovanja.