O izvršenju budžeta, regulaciji pijace...

Opštinsko veće danas je usvojilo izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2012.godine.

Pred većnicima su bili i planovi detaljne regulacije ''Ušća'' i zelene pijace, te graničnog prelaza Kadibogaz.