O IMT-u u Ministarstvu finansija i privrede

O IMT-u u Ministarstvu finansija i privrede

U Ministarstvu finansija i privrede Vlade Republike Srbije juče je održan trojni sastanak, kome su prisustvovali predstavnici Odbora poverilaca IMT-a, opštine Knjaževac i Ministarstva.

Predloženo je da Agencija za privatizaciju odboru i skupštini poverilaca IMT-a u stečaju, dostavi tromesečne, šestomesečne i devetomesečne izveštaje za prethodne dve, kao i za prva tri meseca ove godine, kao i završne račune za 2011. i 2012. godinu. 

Takođe, predloženo je da se razmotri mogućnost isplate otpremnina bivšim radnicima, kojima je radni odnos prestao otkazom ugovora o radu petog decembra 2008. godine, da se pronađe adekvatan model isplate priznatih, a neisplaćenih potraživanja bivšim zaposlenima, po osnovu neisplaćenih zarada, da se izvrši uplata doprinosa za PIO u periodu od prvog januara 2004. do petog decembra 2008. godine i to po zakonski mogućem modelu, koji se primenjuje za preduzeća u stečaju.

Dogovoreno je da stečajni poverenik Ranko Miletić sa predstavnicima skupštine i odbora poverilaca IMT-a održi sastanak u roku od sedam dana, kao i da u istom roku dostavi spisak bivših zaposlenih, kojima nisu isplaćene zarade i doprinosi, kao i spisak onih kojima je prestao radni odnos otkazom ugovora o radu petog decembra 2013. godine, a kojima nisu isplaćene otpremnine, kao i spisak isplaćenog socijalnog programa preko platnih naloga (virmana), izvršenih mimo zvaničnih spiskova, dobijenih od bivšeg likvidacionog poverenika Milče Kostića i pomoćnice ministra Ljiljane Džuver. 

U razgovorima su učestvovali, predstavnci Odbora i Skupštine poverilaca, državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Ivica Kojić, pomoćnica ministra Mišela Nikolić, direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković sa saradnicima, predsednik opštine Milan Đokić i pomoćnik predsednika Saša Petrović.

Krajem juna meseca u Ministarstvu finansija biće održan još jedan sastanak.