Novi tarifni sistem, nema povećanja cene grejanja

Odbornici Skupštine opštine dali su saglasnost na novi tarifni sistem i Odluku o cenama toplotne energije. Prema rečima Ljubodraga Tričkovića, direktora JKP Toplana, za korisnike je najvažnije da se pomenutim aktima ne povećava cena grejanja, već se radi o usklađivanju sa zakonskim odredbama donetim na nivou države.

Osnovna promena, vezana za tarifni sistem, je prelazak sa paušalne na naplatu po potrošnji, rekao je na sednici Skupštine opštine Ljubodrag Tričković, direktor Toplane. To je obaveza koja proističe iz zakona usvojenih u prethodne tri godine. Još u martu 2013. donet je Zakon o efikasnom korišćenju energije kojim je toplanama naloženo da u roku od godinu dana nabave i u podstanice ugrade merače toplotne energije, dok su osnivači bili u obavezi da podzakonskim aktima bliže urede takav vid naplate grejanja. Knjaževačka Toplana u roku je ispunila pomenutu zakonsku obavezu, ali to nije bio slučaj sa velikim brojem toplana u Srbiji, pa je rok pomeren za još godinu dana i primena počinje ove jeseni. 

Kada je o ceni grejanja reč, istako je Tričković, ona se u Knjaževcu nije menjala tri i po godine. “Za promenom cene grejanja nema ni potrebe. U proteklih pet-šest godina mnogo smo investirali u sistem grejanja i značajno je podignuta energetska efikasnost kako postrojenja za proizvodnju, tako i sistema za distribuciju toplotne energije. Zamenili smo oko 2.000 metara cevi toplovoda, ugradili smo u sve podstanice kalorimetre, zamenili dva izmenjivača, uz pomoć osnivača i Republike kupili smo dva kotla na ogrevno drvo, čime smo supstituisali oko 60% potrebe za mazutom. Svim tim investicijama i dizanjem energetske efikasnosti stekli su se uslovi da se cena ne menja. 

Sada cena mora da se izrazi na drugačiji način, ali ni sada nema povećanja troškova za korisnike. Umesto po kvadratu, cena se daje po kilovat satu, a sve u skladu sa Uredbom koja je stupila na snagu pre otprilike mesec i po dana”, rekao je Tričković.

U proteklih nekoliko meseci sagledali smo kako ovaj sistem funkcioniše u nekim susednim gradovima, gde je naplata po potrošnji počela u prethodnoj grejnoj sezoni, pokušaćemo da iskoristimo pozitivna, a eliminišemo negativna iskustva i očekujem da predstojeća grejna sezona u Knjaževcu protekne u najboljem redu, zaključio je Ljubodrag Tričković.