Novi projekti sa KFW bankom, pomoć ljudima u nevolji

Zahvaljujući podršci Nemačke razvojne banke, Knjaževac je rekonstruisao toplovod, a sa KFW-om radimo i program rekonstrukcije sistema za vodosnabdevanje, kazao je predsednik opštine Milan Đokić nakon sednice Opštinskog veća na kojoj je bilo reči o petoj fazi programa ''Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji'', za koji će opština kandidovati novi projekat, ovoga puta vezan za obnovljive izvore energije.

''Radi se o projektu na osnovu kojeg bismo u Toplani zamenili kotlove na čvrsto gorivo i mazut, kotlovima na biomasu i izgradili takozvano kogenerativno postrojenje, koje bi proizvodilo električnu energiju snage do dva megavata, a sa druge strane toplotnu energiju dovoljnu za funkcionisanje čitave gradske toplane. Na taj način, obezbedili bismo izvore prihoda za opštinski budžet, a korisnicima daljiskog sistema omogućili istu, pa čak i nižu cenu grejanja.''

Na dnevnom redu 21. sednice Opštinskog veća našli su se i brojni zahtevi građana za različite vidove pomoći. 

''Formiraćemo poseban fond u koji ćemo uplaćivati sredstva iz budžeta, delove naših zarada, sva ona sredstva koja će sakupljati Knjaževčani, kako bismo mogli da u ovakvim situacijama, kada se one dese, da reagujemo brzo, adekvatno, jer često nema vremena za široke akcije prikupljanja sredstava''.

Na sednici je donešena odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, a usvojeni su i finansijski planovi predsednika, Opštinskog veća, Opštinske uprave, te  Javnog pravobranilaštva.