Novčana pomoć za učenike i studente

Novčana pomoć za učenike i studente

Na osnovu objavljene rang liste, predsednik opštine doneo je Rešenje o davanju novčane pomoći talentovanim studentima i učenicima i studentima deficitarnih zanimanja.

Rok za donošenje rešenja o priznavanju, odnosno nepriznavanju prava na novčanu pomoć ističe 30. novembra, a rok za žalbe je osam dana od prijema rešenja. Žalbe se podnose Opštinskom veću preko pisarnice Skupštine opštine. Zainteresovani kandidati rang liste mogu da pogledaju na sajtu opštine Knjaževac.