Nova tehnologija za prevenciju požara i planiranje razvoja

U Knjaževcu je priveden kraju projekat ''Prevencija i gašenje šumskih požara'', koji, finansiran sredstvima Evropske unije, kroz IPA program prekogranične saradnje, ima cilj da spreči šumske požare uz pomoć GIS tehnologije.

 

Prekomerna eksploatacija prirodnih resursa, sve manje padavina, a sve veći broj turista na Staroj planini, doveli su do toga da se u poslednjih 15 godina broj površina pogođenih požarima povećao za deset puta. Očekivanja su da će se takva situacija značajno promeniti zahvaljujući projektu ''Prevencija i gašenje šumskih požara'', rekao je povodom završetka projekta menadžer Miroljub Božinović.

''Opština Knjaževac je iz ovog projekta dobila obimnu studiju, sadržanu u web prezentaciji, koja se tiče sveobuhvatnog sagledavanja faktora uzroka, nastanka i sprečavanja širenja požara. Preventivne mere, demografski podaci, putna mreža – sve je to obrađeno u ovoj studiji, koja je već dostupna svim građanima i institucijama. Poseban benefit za našu opštinu je taj što smo dobili tri računara i server, na kojima je instaliran GIS softver, vrlo bitan za razvoj i planiranje. On je sada u funkciji zaštite od požara, a u perspektivi, opština Knjaževac će ga koristiti za praćenje svih komunalnih funkcija i razvoj urbanizma grada.''

Uvođenje geografsko – informacionog sistema jako važnim smatra i dr Goran Đorđević, načelnik odeljenja Sektora za vanredne situacije u Požarevcu i jedan od autora projekta. 

''Jako je bitno to što je opština Knjaževac dobila geografsko – informacioni sistem, koji nemaju ni neke razvijene zemlje Evrope. Taj sistem će omogućiti da u nekom narednom periodu i u opštini Knjaževac i u opštini Belogradčik, koja je partner na projektu, zaštita od požara bude mnogo bolja.''

Projekat prevencije i gašenja šumskih požara realizovan je sredstvima Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje sa opštinom Belogradčik u Bugarskoj. Vrednost projekta u opštini Knjaževac bila je 120.000 evra. Finansijsko učešće Knjaževca od 20 odsto potpomognuto je sredstvima Ministarstva privrede.