Niža cena grejanja za povlašćene i korisnike poslovnog prostora

Cena grejanja za ove kategorije ubuduće iznosi 124,96 dinara po kvadratnom metru, a za domaćinstva ostaje nepromenjena – 83 dinara.

Članovi Opštinskog veća, na sednici održanoj 15. novembra, dali su saglasnost na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća “Toplana” o korekciji cene grejanja, tako da će ubuduće kategorija povlašćenih korisnika i korisnika poslovnog prostora grejanje plaćati po ceni nižoj za 25% od dosadašnje. Cena grejanja za fizička lica, odnosno za domaćinstva ostala je nepromenjena.