Niška firma gradi prihvatilište za pse

Niška firma gradi prihvatilište za pse

Preduzeće Gis ekomejd doo iz Niša gradiće objekat prihvatilišta za pse u Minićevu. Ugovorena vrednost radova je 4.924.019,60 dinara bez PDV-a.

Niška firma ponudila je najnižu cenu na tenderu koji je raspisala opština Knjaževac.

Prma ugovoru, radovi na uređenju prostora i izgradnji objekta prihvatilišta trajaće 70 dana.