Nikolić pomoćnik predsednika

Nikolić pomoćnik predsednika

Odlukom predsednika opštine Knjaževac, Mišel Nikolić, po zanimanju mašinski tehničar, postavljen je za pomoćnika predsednika za omladinu i sport, objavljeno je u Službenom listu opštine.

Nikolićev posao biće da, pored ostalog, predlaže projekte od značaja za opštinu u oblasti za koju je postavljen, da se bavi pitanjima koja će unaprediti položaj mladih i sporta, pokreće inicijative za uspostavljanje saradnje sa drugim lokalnim samupravama i njihovim organima i službama u ovoj oblasti.