Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Opštinska uprava, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove donelo је rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta upravljanja ne opasnim komunalnim ambalažnim otpadom.

Na osnovu člana 10. stav 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS», broj 135/04 i 36/09), Opštinska uprava – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove obaveštava javnost o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta upravljanja ne opasnim komunalnim ambalažnim otpadom (sakupljanje i skladištenje sa mehaničkom pripremom za transport).

Rešenje preuzmite ovde.