Natalitet: Sve je u mentalnom kodu

Novi program rada Fondacije za povećanje nataliteta i aktivnosti kojima će se popularisati roditeljstvo u 2015. godini i godinama koje dolaze, bili su tema okruglog stola, održanog u opštini Knjaževac. Kako se čulo, pitanje nataliteta nije pitanje ekonomskog statusa, već mentalnog koda.

Predstavnici škola, Crkve, Zdravstvenog centra, članovi Opštinskog veća, složili su se da Fondacija za povećanje nataliteta nije i ne treba da bude socijalna institucija, već instrument koji će, kroz rad u obdaništima i školama, promovisati korisnost i dobrobit od čuvanja više dece u porodici. 

''Prvo dete rađa se iz ljubavi, a davanjem novca za drugo dete podstiče se rađanje'', kazao je arhijerejski namesnik Perica Božunović, podržavajući ideju Fondacije da se lečenje steriliteta pomaže bez obzira na godine roditelja.

Ginekolog dr Mirjana Marković naglasila je da je sve stvar vaspitanja, jer žene koje se obrate lekaru za prekid trudnoće, već su formirane ličnosti, koje takvu svest imaju od malih nogu.

Sasvim pogrešno, pitanje broja deca vezuje za ekonomski status, rekao je predsednik opštine Milan Đokić

''Pitanje povećana nataliteta je pitanje mentalnog koda. Kako da dekodiramo naše građane da izađu iz jednog sebičnog okvira samoživljenja u kojem sada bivstvuju i da shvate da je potrebno čuvati više dece. Ovako siromašni, našoj deci jedino što možemo da ostavimo su braća i sestre.''

U budžetu opštine Knjaževac za rad Fondacije opredeljeno je šest i po miliona dinara. Dragocene su ideje koje smo čuli na ovom okruglom stolu, kako bismo na bolji način upotrebili raspoloživa sredstva, kaže predsednica Fondacije dr Ljubica Nikolić. 

''Postoje ideje o drugačijem pristupu raspodeli sredstava, a s obzirom da smo u izradi plana rada Fondacije, čuli smo šta je to što možemo promeniti, a što bi doprinelo povećanju broja dece u opštini Knjaževac. Naravno da je ekonomski momenat bitan, ali ima mnogo toga što možemo uraditi kroz popularizaciju roditeljstva.''

Za rad Fondacije, novac se obezbeđuje gotovo isključivo iz lokalnog budžeta. Firme i pojedinci koji su spremni da izdvoje dinar u ove svrhe samo su izuzeci od pravila. Budžet fondacije dopunjuje se i novcem od kazni za saobraćajne prekršaje. U 2014, samo za lečenje steriliteta odobreno je preko 830 hiljada dinara. 

Statistika kaže da je opština Knjaževac u protekloj godini postala bogatija za samo 186 stanovnika. Kao prvi u porodici na svet je došlo 90 dečaka i devojčica. Drugorođenih beba bilo je 71, trećerođenih 18, četvrtorođenih 7. Od 2008. do 2014. broj stanovnika Knjaževca povećao se za samo 1039.