Nastavak podrške Romima

Učešćem u projektu “Socialna integracija Roma i Romkinja kroz radno angazovanje”, koji sprovodi Centar za radno angažovanje, opština Knjaževac nastavlja sa aktivnom podrškom Romima.

U prethodnim godinama lokalna samouprava je sprovela brojne programe i akcije sa ciljem osnaživanja romske zajednice u Knjaževcu, a učešće u ovom projektu je samo jedna od aktivnosti.