Naknada troškova za smeštaj u Domu učenika

Naknada troškova za smeštaj u Domu učenika

Opština Knjaževac raspisala je konkurs za ostvarivanje prava na naknadu troškova smeštaja i ishrane u Domu učenika srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu.

 

Visina naknade je 5.358,00 dinara, a prijave se podnose od 9. do 23. oktobra Odeljenju za privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave Knjaževac.

Zainteresovani se o detaljima i načinu konkurisanja mogu informisati na zvaničnom sajtu Opštine Knjaževac.