Najviše para za Direkciju, poljoprivredu i škole

Najviše para za Direkciju, poljoprivredu i škole

Opštinsko veće danas je razmatralo predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2012. godinu. Prvim rebalansom predviđeno je još oko 123 miliona dinara u opštinskoj kasi.

Najviše novca biće usmereno Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju, agrarnom fondu i osnovnim i srednjim školama. Opštinsko veće usvojilo je programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova i donelo odluku o angažovanju revizora za eksternu reviziju konsolidovanog završnog računa budžeta za 2011. godinu.