Najveće interesovanje za ''Džervin''

Sajam zapošljavanja u Knjaževcu okupio je 35 poslodavaca, koji su nezaposlenima ponudili 263 radna mesta, a za svaki posao prijavilo se bar duplo više kandidata.

Sajam su, kao oblik povezivanja poslodavaca i kandidata za posao, organizovali Nacionalna služba zapošljavanja-Filijala Zaječar i opština Knjaževac.

Najveće interesovanje bilo je za posao u ''Džervinu''.