Nadoknada troškova smeštaja u Domu učenika

Nadoknada troškova smeštaja u Domu učenika

Opština Knjaževac raspisala je konkurs za ostvarivanje prava na naknadu troškova smeštaja i ishrane u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu u školskoj 2016/2017. godini.

 

Uz zahtev treba priložiti potvrdu o upisu u Dom učenika srednjih škola, kopiju uverenja o prosečnim primanjima po članu domaćinstva i dokaz o ostvarenom uspehu u prethodnoj školskoj godini. Rang lista biće sačinjena na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno – ekonomskog statusa porodice.

Opština će ove troškove nadoknaditi za ukupno 40 učenika, a visina mesečne naknade je 5.358 dinara mesečno.

Prijave se podnose do 29. septembra Odeljenju za privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave.