Možemo u kafiće i parkove uz pridržavanje mera zaštite

Možemo u kafiće i parkove uz pridržavanje mera zaštite

Stručno – operativni tim za sprečavanje širenja koronavirusa doneo zaključake i obaveštenja vezane za rad ugostiteljskih objekata, tržnog centra i kretanja na javnim površinama.

Restorani i kafići, koji su sa radom počeli danas, treba da se pridržavaju mera higijensko – sanitarne zaštite. Proces rada treba da bude organizovan uz obezbeđivanje socijalne distance, odnosno rastojanja između dva lica od najmanje dva metra. Obavezna je dezinfekcija mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad nakon pružanja usluge svakom pojedinačnom korisniku. I zaposleni i korisnici usluga moraju koristiti zaštitnu opremu – rukavice i maske.

Prodaja roba i vršenje usluga u tržnom centru u ulici Branka Radičevića dozvoljena je od osmog maja, navodi se u zaključcima. Proces rada treba organizovati uz boravak ograničenog broja ljudi u prostoru, održavanje socijalne distance i primenu mera higijensko – sanitarne zaštite.

Dozvoljeno je kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport, ali su građani dužni da se dok na njima borave pridržavju svih preventivnih mera (socijalne distance, upotrebe zaštitnih sredstava, dezinfekcije sprava za vežbanje pre njihove upotrebe).