Milan Đokić sa predstavnicima ministarstava Vlade Srbije

Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine razgovarali su danas u Knjaževcu sa predsednikom Opštine Milanom Đokićem. Tema sastanka bili su aktuelni i budući projekti lokalnog ekonomskog razvoja.

Upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, izgradnja transfer stanice na teritoriji opštine Knjaževac, lokalni ekonomski razvoj i pružanje usluga građanima na jednom mestu, teme su o kojima su sa Milanom Đokićem, predsednikom oštine, razgovarali Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine.

''Prošle godine smo predložili donošenje odluke o zajedničkom upravljanju komulanlnim otpadom, predloživši da se sve deponije u opštinama, koje su velike ''ekološle bombe'', stave van funkcije, spreme za sanaciju i zatvore. Tu je i odluka o izgradnii transfer stanice na teritoriji Knjaževca, koju je Ministarstvo podržalo sa pet i po miliona dinara za izradu tehničke dokumentacije,'' kazao je Ambramović.

''Prošle godine su ostvarena sredstva u iznosu od 1.600.000 dinara za podršku Festivalu kulture mladih Srbije. Ove godine opština Knjaževac konkursala je za dodelu sredstava kao podršku za izgradnju upravne zgrade JKP Standard. Mi smo podržali taj projekat sa 10 miliona dinara'', naglasio je Kasalović.

''Ministarstvo državne uprave i lokalne samouparave podržalo je izgradnju upravne zgrade JKP Standard, a Ministarsvo zaštite životne sredine izgradnuu transfer stanice ka kojoj će gravitirati i opštine Sokobanja i Svrljig. Razgovarali smo i o budućim projektima unapređenja životne sredine i servisa koji građanima Knjaževca mogu život da učine lakšim i  boljim'', naglasio je Milan Đokić.

Kako je najvaljeno, tokom maja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisaće još dva konkursa, vezana za unapređenje usluga ka građanima i čuvanje kulturne baštine nacionalnih manjina, na kojima se, shodno dosadašnjim iskustvima, očekuju i dobri projekti iz Knjaževca.